Konstrukcja umowy sprzedaży pojazdu jest swobodna, więc jej treść można układać osobiście, bez posługiwania się żadnymi wzorami. Natomiast aby miała moc prawną, co jest wyjątkowo ważne przy rejestracji samochodu, musi także mieć parę najistotniejszych danych. Przede wszystkim jako klient nie powinniście zrzekać się uprawnień do rękojmi, natomiast często taki zapis pojawia się na umowach stworzonych poprzez handlowców. Rękojmia jest przywilejem klienta, lecz jeżeli klient oraz sprzedawca umówią się, to rękojmię można zwiększyć, ograniczyć, jak również zupełnie ją wykluczyć. Jak powinna zostać przygotowana umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa sprzedaży lub kupna sprzedaży?

Niejednokrotnie trudna okazuje się dziedzina nazewnictwa, ponieważ zgodnie z nomenklaturą prawniczą powinno się określać dokument ‘umową sprzedaży’, natomiast nie umową ‘kupna sprzedaży’. Tak pochodzi z przepisów kodeksu cywilnego, w którym znajduje się formuła tego typu umowy. Tymczasem jednak w normalnym życiu to ta druga nazwa jest chętniej wykorzystywana. Co ważne, nie ma to znaczenia z punktu prawnego, ponieważ o rodzaju zawartej umowy stanowi nie nadanie jej dobrego tytułu, lecz treść.

Umowa kupna-sprzedaży – co w niej zawrzeć?

Umowa kupna-sprzedaży nie musi być drukowana, można ją napisać odręcznie na skrawku papieru, musi natomiast być przejrzysta. Umowy kupna-sprzedaży piszemy z zasady w dwóch egzemplarzach, co nie oznacza, iż wizualnie muszą być jednakowe – starczy, iż są jednobrzmiące. Na każdym spośród egzemplarzy muszą się odnaleźć podpisy obu stron umowy czy ich przedstawicieli – jeżeli mają pozwolenia.

Ważna umowa sprzedaży pojazdu musi mieć datę wraz z miejscem zawarcia transakcji. Też, potrzebne są informacje personalne klienta oraz sprzedawcy. Chodzi tutaj dokładnie o imię, nazwisko, numer PESEL, adres i numer dokumentu, jaki świadczy tożsamość (dowód osobisty lub także paszport). Jeśli auto oferowane jest poprzez współwłaścicieli, dane wszelkich należy uwzględnić w umowie. W dokumencie muszą również odnaleźć się dane odnoszące się do samego przedmiotu sprzedaży.

Obowiązki sprzedawcy oraz nabywcy pojazdu


Osoba sprzedająca samochód ma obowiązek przekazania własności na klienta oraz przekazanie temu ostatniemu zarówno samego samochodu, jak i kluczyków do niego i wszelkich koniecznych dokumentów. Także będzie ona odpowiedzialna powiadomić wydział komunikacji, w którym odbyła rejestracji auta, o jego sprzedaniu. Jeżeli tego nie zrobi, musi liczyć się z nałożeniem kary w wysokości od 200 do choćby 1 000 zł.