Czym charakteryzuje się umowa kupna sprzedaży samochodu?

Sebastian, , Link4, Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest jedynym dowodem stwierdzającym własność samochodu. Jak należy ją napisać, aby nie odrzucił jej żaden urzędnik i na co zwrócić uwagę? Umowa sprzedaży pojazdu może być napisana odręcznie, czy skopiowana z jednego spośród wielu przykładów opublikowanych w internecie. Nie ma to żadnego znaczenia. Jednak istotne jest to, co w niej będzie zapisane.

Sprzedaż samochodu – o czym pamiętać oraz na co zwrócić uwagę?

Przed wypełnieniem umowy należałoby przyjrzeć się dokumentom oraz na bazie zdjęcia zobaczyć, czy klient jest faktycznym kupującym, natomiast sprzedawca – sprzedającym, albo ma upoważnienie, jakie zostanie dodane do umowy. To ważne, ponieważ może wykazać się, iż auto zostało sprzedane bez wiedzy oraz zgody właściciela, lub zakupione na tak zwanego słupa w celu rozebrania na części, co jest zakazane. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym nie figurują dane obecnego właściciela samochodu, ponieważ nie przerejestrował on jeszcze auta na siebie, należy żądać wydania oryginału dotychczasowej umowy kupna-sprzedaży.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest dokumentem istotnym nie jedynie dla klienta oraz sprzedającego. To również dokument, do którego mają wgląd różnorodne urzędy oraz firmy, jak wydziały komunikacji, skarbówka lub stowarzyszenia ubezpieczeniowe. Więc umowa musi być przygotowana w taki sposób, by nie było wątpliwości, kto jest sprzedającym, kto klientem i czego dotyczy ten dokument. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu nie musi być przygotowana na jakimś specjalnie opracowanym dokumencie. Starczy arkusz normalnego, czystego papieru, na którym piszemy umowę. Istotne natomiast, by na tak zrobionej umowie były wszelkie informacje klienta, sprzedawcy i informacje dotyczące pojazdu.

Umowa kupna – sprzedaży a współwłaściciel

Fakt, iż określony pojazd ma współwłaściciela lub choćby paru współwłaścicieli, nie utrudnia zawarcia transakcji. Treść dokumentu jest taka sama, natomiast w umowie muszą zostać wymienieni wszyscy współwłaściciele. Muszą oni także złożyć na niej własne podpisy. Podobnie sytuacja będzie wyglądać, jeżeli klientów jest dwóch. W takim przypadku także muszą oni zostać wyszczególnieni w umowie oraz złożyć na niej własne podpisy.

Auto realizuje wszelkie warunki technologiczne

Gdyby w trakcie obsługi okazało się, iż coś jednak odchodzi od normy, klient będzie miał prawo podnieść zarzut sprzeczności umowy ze stanem rzeczywistym. Idąc dalej, może domagać się zawarcia oświadczenia, iż stan samochodu jest zgodny z treścią ogłoszenia.

 

Jak powinna zostać sporządzona umowa kupna sprzedaży samochodu?

Sebastian, , Umowa kupna sprzedaży samochodu

Konstrukcja umowy sprzedaży pojazdu jest swobodna, więc jej treść można układać osobiście, bez posługiwania się żadnymi wzorami. Natomiast aby miała moc prawną, co jest wyjątkowo ważne przy rejestracji samochodu, musi także mieć parę najistotniejszych danych. Przede wszystkim jako klient nie powinniście zrzekać się uprawnień do rękojmi, natomiast często taki zapis pojawia się na umowach stworzonych poprzez handlowców. Rękojmia jest przywilejem klienta, lecz jeżeli klient oraz sprzedawca umówią się, to rękojmię można zwiększyć, ograniczyć, jak również zupełnie ją wykluczyć. Jak powinna zostać przygotowana umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa sprzedaży lub kupna sprzedaży?

Niejednokrotnie trudna okazuje się dziedzina nazewnictwa, ponieważ zgodnie z nomenklaturą prawniczą powinno się określać dokument ‘umową sprzedaży’, natomiast nie umową ‘kupna sprzedaży’. Tak pochodzi z przepisów kodeksu cywilnego, w którym znajduje się formuła tego typu umowy. Tymczasem jednak w normalnym życiu to ta druga nazwa jest chętniej wykorzystywana. Co ważne, nie ma to znaczenia z punktu prawnego, ponieważ o rodzaju zawartej umowy stanowi nie nadanie jej dobrego tytułu, lecz treść.

Umowa kupna-sprzedaży – co w niej zawrzeć?

Umowa kupna-sprzedaży nie musi być drukowana, można ją napisać odręcznie na skrawku papieru, musi natomiast być przejrzysta. Umowy kupna-sprzedaży piszemy z zasady w dwóch egzemplarzach, co nie oznacza, iż wizualnie muszą być jednakowe – starczy, iż są jednobrzmiące. Na każdym spośród egzemplarzy muszą się odnaleźć podpisy obu stron umowy czy ich przedstawicieli – jeżeli mają pozwolenia.

Ważna umowa sprzedaży pojazdu musi mieć datę wraz z miejscem zawarcia transakcji. Też, potrzebne są informacje personalne klienta oraz sprzedawcy. Chodzi tutaj dokładnie o imię, nazwisko, numer PESEL, adres i numer dokumentu, jaki świadczy tożsamość (dowód osobisty lub także paszport). Jeśli auto oferowane jest poprzez współwłaścicieli, dane wszelkich należy uwzględnić w umowie. W dokumencie muszą również odnaleźć się dane odnoszące się do samego przedmiotu sprzedaży.

Obowiązki sprzedawcy oraz nabywcy pojazdu


Osoba sprzedająca samochód ma obowiązek przekazania własności na klienta oraz przekazanie temu ostatniemu zarówno samego samochodu, jak i kluczyków do niego i wszelkich koniecznych dokumentów. Także będzie ona odpowiedzialna powiadomić wydział komunikacji, w którym odbyła rejestracji auta, o jego sprzedaniu. Jeżeli tego nie zrobi, musi liczyć się z nałożeniem kary w wysokości od 200 do choćby 1 000 zł.

 

Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Sebastian, , Umowa kupna sprzedaży samochodu

Zakup pojazdu zawsze jest wydarzeniem dostarczającym mnóstwo emocji. Emocje te mogą przyćmić trochę pogląd oraz rozwiać uwagę, co czasem kończy się zatwierdzeniem umowy nieprawidłowej czy zwyczajnie niekorzystnej dla klienta. Jak powinna wyglądać doskonale zrobiona, dobra umowa kupna sprzedaży samochodu ze strony superpolisa.pl? Co powinna zawierać, natomiast co w żadnym przypadku nie powinno się w niej odnaleźć? Oraz przede wszystkim, z jakiego typu umowami potwierdzającymi zakup pojazdu możecie się spotkać?

Jaką formę powinna mieć umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Obowiązujące obecnie przepisy nie żądają, by umowa kupna-sprzedaży miała formę pisemną – sprzedając lub nabywając samochód, możesz zawrzeć umowę ustną. Pomimo iż zawarcie takiej umowy nie jest uznawane jako błąd, to nie jest także wyjątkowo zalecane. W razie potencjalnego konfliktu dokumenty mają większą moc dowodową aniżeli zeznania świadków. Sprzedawcy lub klientowi, jaki dysponuje egzemplarzem umowy, łatwiej będzie dochodzić własnych praw np. przed sądem. Umowa kupna-sprzedaży samochodu mechanicznego w postaci pisemnej zalecana jest także osobom, jakie pragną się zabezpieczyć przed zarzutem, iż transakcja nie została wykonana w sposób odpowiedni.

Umowa kupna – sprzedaży samochodu – co musi zawierać?

Chociaż Kodeks cywilny nie daje danej formy umowy sprzedaży pojazdu, odpowiednio jest przygotować ją w formie pisemnej, szczególnie kiedy faktura nie jest wystawiana. Umowę należy przedstawić we właściwym urzędzie oraz będzie ona stanowić przedmiot dowodowy przy ewentualnym sporze stron. Jest to wyjątkowo istotne w wypadku, kiedy klient prowadzi przedsiębiorstwo, ponieważ dokument ten stanowi zarówno dowód zakupu, jak i dowód rachunkowy.

Odpowiednia umowa = zadowolenie z nowego pojazdu

Wielu klientów korzysta z gotowych wzorów umów występujących w internecie. Nim podpiszemy dokument wychodzący z niepewnego, wirtualnego źródła należy dokładnie zaznajomić się z jego treścią. Pamiętajmy, iż w wypadku kłopotów umowa jest podstawą do dochodzenia roszczeń na drodze prawnej. Stworzona w nieodpowiedni sposób może nas pogrążyć oraz pozbawić możliwości dochodzenia odpowiednich środków finansowych.

Informacje na temat samochodu, więc co konkretnie?

W umowie muszą odnaleźć się istotne dane dotyczące określonego pojazdu. Mowa tutaj o takich informacjach, jak jego firma, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer napędu, odcień, przebieg lub pojemność. Potrzebne jest także dodanie kolejnych elementów połączonych z samochodem, takich jak monitor pokładowy lub opony, wyjątkowo, kiedy sprzedajesz czy kupujesz także zestaw na inną porę roku.